Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2505)