Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Psikoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği