Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Değer Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği