Yerli Sınai Mamulatın İşaretlenmesi Hakkında Nizamname