Hudut Teşkilatının Vazifelerine Ve Gümrük Muhafaza Teşkilatının Kaçakçılığın Men Ve Takibi Hususunda Mıntıkalarındaki Valilerle Vazife Münasebetlerine Dair Nizamname