Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Ve Bu Memurların Vazife Ve Selahiyetleri Hakkında Nizamname