Ameliyatı İskaiye İşletme Kanunu Muvakkatı (Kanun)