Arama Sonuçları

Sonuçlar yeni tarihten eski tarihe doğru sıralanmıştır.

Tarih Sayı Konu
21.08.2020 31220 Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tahsis?Edilen Sermayenin 500.000.000 Türk Lirasına Çıkarılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2849)
21.08.2020 31220 Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2850)
21.08.2020 31220 İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Ekli Listede Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin Planlanan Sürede Tamamlanması Amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2851)
21.08.2020 31220 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2837) (22/8/2020 Tarihli ve 31221 Sayılı Resmi Gazete'de Düzeltmesi Vardır.)
21.08.2020 31220 Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.08.2020 31220 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.08.2020 31220 Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği
21.08.2020 31220 Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik
21.08.2020 31220 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
21.08.2020 31220 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik