Arama Sonuçları

Sonuçlar yeni tarihten eski tarihe doğru sıralanmıştır.

Tarih Sayı Konu
21.08.2020 31220 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2839)
21.08.2020 31220 İstanbu İli, Fatih İlçesinde Bulunan Kariye Camiinin Müze ve Müze Deposu Olarak Kullanılmak Üzere Milli Eğitim Bakanlığına Tahsis Edilmesine İlişkin Kısmı, Danıştay Onuncu Dairesinin 11/11/2019 Tarihli ve E: 2019/11776, K: 2019/7680 Sayılı Kararı ile İptal Edildiğinden, Kariye Camiinin Yönetiminin 22/6/1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına Devredilerek İbadete Açılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2840)
21.08.2020 31220 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841)
21.08.2020 31220 Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2842)
21.08.2020 31220 Ekli 1 Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ve Ekli 2 Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2843)
21.08.2020 31220 İstanbul İlinde Emniyet Genel Müdürlüğünün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2844)
21.08.2020 31220 Elazığ ve Malatya İllerinde Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2845)
21.08.2020 31220 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846)
21.08.2020 31220 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2847)
21.08.2020 31220 Adana İli, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?2848)