Arama Sonuçları

Sonuçlar yeni tarihten eski tarihe doğru sıralanmıştır.

Tarih Konu
10.09.2019 Üretici tarafından yapılacak zirai ürün satışında tevkifat yapılıp yapılmayacağı
10.09.2019 Kendi yetiştirdiği hayvanların borsaya tescilinde gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile müstahsi makbuzu düzenlenmesini gerekip gerekmediği
09.09.2019 Nakkaşlık faaliyetinin vergilendirilmesi
09.09.2019 Avukatlık faaliyetine ek olarak yapılan arabuluculuk faaliyeti kapsamındaki işlemlerin/gelirlerin vergilendirilmesi, tutulacak defter ve belge düzeni hk.
09.09.2019 Basit usule tabi mükellefin belge vermediği hasılatları için günlük, haftalık veya aylık dönemler halinde tek fatura şeklinde toplu olarak fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği hk.
09.09.2019 Döviz cinsinden peşin tahsil edilen kira gelirinin değerlemesi hk.
09.09.2019 Terekeye kayıtlı gayrimenkulden elde edilen kira gelirlerine ait gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi hk.
05.09.2019 Yurt dışındaki müşterilere verilen tercüme hizmeti karşılığında elde edilen serbest meslek kazançlarının tevkifat kapsamında olup olmadığı
05.09.2019 Koruyucu aile olarak alınan çocuğun asgari geçim indiriminin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı
05.09.2019 İşletme esasına göre defter tutan ve şehir İçi dolmuşçuluk faaliyeti yürütenlerin gün sonunda TCKN/VKN olmadan düzenledikleri toplu hasılat faturalarının Defter Beyan Sistemine kaydı hk.