Arama Sonuçları

Sonuçlar yeni tarihten eski tarihe doğru sıralanmıştır.

Tarih Konu
02.09.2019 İşin terk edilmesinden sonra ortaya çıkan hakedişlere ilişkin vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve belge düzeni hk.
02.09.2019 Damga Vergisi
29.08.2019 E-fatura uygulaması dahilinde düzenlenecek hizmet faturalarında miktar ve birim fiyat bilgileri alanlarının doldurulmasının zorunlu olup olmadığı hk.
29.08.2019 Lokanta işletmeciliği ve inşaat taahhüt işi faaliyetlerinde bulunan mükelelfin defter tutma sınıfının belirlenmesinde ve sınıf değiştirmesinde hangi haddin dikkate alınacağı hk.
28.08.2019 Özel kartlar kullanılarak bedeli ödenen şehiriçi yolcu taşımacığında, ulaşım hizmeti bedelinin hizmeti veren işletmelere aktarımında yapılan komisyon kesintileri ile söz konusu ulaşım hizmetinde belge düzeni ve düzenlenen faturalar hk.
27.08.2019 Cari hesap dönemine ilişkin olup henüz ödenmemiş yabancı para cinsinden giderlerin, değerleme günlerinde değerlemeye tabi tutulup tutulmayacağı hk.
26.08.2019 Bedeli özel kartlar kullanılmak suretiyle ödenen taşıma hizmetlerine ilişkin olarak, gün sonunda düzenlenmesi gereken "muhtelif müşteriler" ibareli faturaların, A4 kâğıda bastırılmış faturalar kullanılmak suretiyle düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk.
26.08.2019 Binek ve ticari araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin araç maliyetine dahil edilip edilemeyeceği hk
26.08.2019 Tam bölünme yoluyla kurulan şirketin, bölünen şirketten devralarak aktifine aldığı ve kiraya verdiği taşınmazlar ile hasılat paylaşım sözleşmesiyle kat karşılığı inşaat kapsamında müteahhide veridiği arsanın yeniden değerlemeye tabi tutulması hk.
24.08.2019 Serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre de defter tutan adi ortaklıkların Defter-Beyan Sistemini ne şekilde kullanacakları ve ne şekilde beyanname gönderecekleri hk.