Su yalıtım malzemesi tesliminde KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Vergi ve   Anlaşmalar Uygulamalar Müdürlüğü)

 

 

Sayı

:

16700543-130-19449

18/09/2015

Konu

:

Su yalıtım malzemesi

tesliminde KDV oranı

 

     

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizce asfalt, kalsit, kablo tozu, hurda pp telefi ve keçe kullanılmak suretiyle üretilen su yalıtım malzemesinin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranının ne olması gerektiği hususunda bilgi istenilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer alanlar hariç vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Gümrük ve Ticaret Bakanlığıyla yapılan yazışmalardan, bitümlü su yalıtımı örtülerinin rulo halde olanlarının 6807.10.00.00.00, rulo halde olmayanlarının ise 6807.90.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırıldığı anlaşılmıştır.

 

            Buna göre, (I) ya da (II) sayılı listelerde yer almadığından, su yalıtım malzemesi olarak isimlendirilen eşyanın ithal ve tesliminin genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.