Özelge: Yurt dışı otellerde konaklama satışı ve THY bilet satışı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-643

21/11/2011

Konu

:

yurt dışı otellerde konaklama satışı ve THY bilet satışı

 

 

           Başkanlığımıza hitaben verilen ilgide kayıtlı dilekçenizde;

            -Şirketiniz tarafından yurt içindeki müşterilere yurt dışında konaklama yeri bulunması ve buna ilişkin bedelin şirketinize ödenmesi karşılığında düzenlediğiniz faturada konaklama bedeli ile birlikte komisyon bedelinin de yer aldığı, komisyon bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı,

            -Yurt dışındaki otellerden gelen konaklama hizmetine ilişkin faturada KDV hesaplanıp, 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip edilmeyeceği,

            -Yurt içindeki müşterilerin konaklama bedelini yurt dışındaki otellere ödemeleri durumunda şirketiniz tarafından yurt dışındaki otellerden elde edilen komisyon bedeli ve buna ilişkin müşteri bulma hizmetinin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği,

            -Müşterilerinize Türk Hava Yollarından (THY)  temin edilen biletler için adı geçen Kurumdan komisyon aldığınız ve komisyon faturası düzenlediğiniz, THY nin şirketinize bilet satışı yapmasının söz konusu olmadığı  ancak müşterilerinizin şirketinizden fatura talebinde bulunulduğu bu durumda düzenlenecek faturanın KDV beyannamesinde beyan edilip edilmeyeceğibeyan edilecekse KDV nin nasıl hesaplanacağı,

            hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV Kanununun;

             1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            11/1-a maddesinde; "İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerin ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen roaming hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu,

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan  26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde ise bir hizmetin "hizmet ihracı" kapsamında değerlendirilebilmesi için hizmetin Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması, fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, hizmet bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi ve hizmetten yurt dışında yararlanılması şartlarının birlikte gerçekleşmiş olmasınınzorunlu olduğu belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, 40 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A) bölümünde, Türkiye'de yerleşik seyahat acentelerince organize edilerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık v.b. hizmetler yurt dışında verildiğinden ve yolcular bu hizmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu hizmetlerin Türkiye'de ayrıca KDV ye tabi tutulmayacağı, ancak tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetlerin KDV ye tabi olacağı bu nedenle tur faaliyetiyle ilgili olarak yurt dışından satın alınan hizmet bedellerinin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde belgelenmesi koşuluyla bu hizmetlere ait masraf ve belgelerde gösterilen tutarlara KDV uygulanmayacağı seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil eden tüm bedel gösterileceği ancak, KDV nin yurt dışında verilen hizmet bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplanacağı açıklanmıştır. Öte yandan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına ait bedelin ayrıca fatura edilmesi veya kesilecek faturada taşımacılık karşılığını teşkil eden bedelin ayrıca gösterilmiş olması halinde bedelin Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca KDV den müstesna olacağı belirtilmiştir.

            Bu açıklamalar çerçevesinde;

             -Şirketiniz tarafından organize edilerek yurt içindeki müşterilerinize yurtdışında verilen konaklama hizmetlerinde hizmetten yurt dışında yararlanıldığından bu hizmetlere ilişkin bedelin firmanıza ödenmesi durumunda ayrıca KDV tahsil edilmemesi gerekmekte olup bu tür konaklama bedellerinin KDV beyannamesine dahil edilmesine de gerek bulunmamaktadır.

            -Ancak yurt dışında konaklama yeri temin edilmesine ilişkin olarak yurt içindeki müşterilerinize verilen ve Türkiye'de yararlanılan hizmet karşılığı elde edilen komisyon gelirlerinin KDV Kanununun 1/1 inci maddesi uyarınca KDV'ye tabi tutulması ve genel (%18) oranda KDV tahsil edilmek suretiyle ilgili döneme ilişkin verilecek 1 no.lu  KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

            -Yurt dışındaki otellere yurt içinden müşteri bulmanız ve konaklama bedellerinin müşterileriler tarafından yurt dışındaki otellere ödenmesi durumunda ise yurt dışındaki otele verilen hizmetin,  26 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin "K" bölümünde yer alan şartlar çerçevesinde yerine getirilmiş olması kaydıyla (yurt dışından elde edilen komisyon gelirinin) hizmet ihracı kapsamında, KDV den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

            -334 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde düzenlenen Hava Yolu Taşımacılığında kullanılan yolcu biletleri fatura hükmünde olduğundan uçak bileti satışı nedeniyle ayrıca fatura düzenlenmeyecektir. Sadece bu işlemler karşılığında firmanızca alınan komisyon bedelleri için fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak yurt dışı uçak biletine isabet eden komisyon tutarları KDV Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında vergiden istisna olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.