Özelge: Salon ve masa oyun takımlarının tesliminin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.46.15.01-ÖTV-1-6

27/05/2011

Konu

:

Salon ve masa oyun takımlarının tesliminin ÖTV'ye tabi olup olmadığı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, imalatını yaptığınız "plastik CD kabı, plastik tavla, ahşap tavla, okey takımı, satranç takımı, kızma birader takımı, tombala oyunu" gibi oyun ürünlerinin teslimi ile "zar, tavla pulu, okey taşı, okey ıstakası" gibi oyun ürünlerinin bütün veya münferit olarak satılması halinde özel tüketim vergisine tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatının veya imal edenler tarafından tesliminin bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabi olduğu, 2 nci fıkrasında Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde vergiyi doğuran olayın malın teslimi anında meydana geldiği, 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde ise Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki mallar bakımından ÖTV mükellefinin bu listedeki malları imal veya ithal edenler olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki 95.04 numaralı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (G.T.İ.P) yer alan mallar, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (TGTC) "Eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil" şeklinde tanımlanmıştır.

            Buna göre, firmanız tarafından üretilen plastik tavla, ahşap tavla, okey takımı, satranç takımı, kızma birader takımı, tombala oyunu gibi oyun ekipmanları (tombala kuponu-biletleri hariç) ile tavla pulu, okey taşı, okey ıstakası ve satranç taşı, Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 95.04 tarife pozisyonu kapsamında olup, bunların takım halinde veya münferit olarak imal edilip tesliminde %20 oranında ÖTV uygulanması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, plastik CD kabı ve kâğıt tombala bileti kuponları, ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede sayılan mallar içinde yer almadığından, bunların ithali veya imal edenler tarafından teslimi ÖTV'nin konusuna girmemektedir.

               Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

EKLER :

1-Özelge talep formu
2-G.T.İ.P no'ları
3-Yoklama fişi

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.