Fermuar sürgüsü ve fermuar imalatı için kullanılan makinelerin ithalinde uygulanması gereken KDV oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-130[Özelge]-225910

27.07.2017

Konu

:

Fermuar sürgüsü ve fermuar imalatı için kullanılan makinelerin ithalinde uygulanması gereken KDV oranı

 

     

 

 

 

İlgi

:

a) 01/06/2017 tarihli özelge talep formunuz.

b) 08/06/2017 tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı özelge talep formunda, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 8451.50.00.00.11 (kesme makinesi), 8451.50.00.00.19 (kesme makinesi), 8479.89.97.90.00 (sürgü takma makinesi), 9024.80.19.00.00 (fermuar test makinesi) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen makinelerin ithalinde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B bölümünün 28 inci ve 29 uncu sıralarında TGTC'deki GTİP numaraları ve tanımları itibariyle belirtilen eşyalar sayılmıştır.

 

Buna göre, sözü edilen BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından (TGTC)'nin 8451.50.00.00.11, 8451.50.00.00.19, 8479.89.97.90.00 ve 9024.80.19.00.00 GTİP numaralarında sınıflandırıldığı belirtilen "kesme makinesi, sürgü takma makinesi ve fermuar test makinesi" ticari isimli ürünlerin ithal ve tesliminde genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.