Belediyeye yapılan konut ve işyerlerine ilişkin inşaat taahhüt işinde KDV oranı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

45404237-130[I-18-19]-E.104209

14.05.2018

Konu

:

Belediyeye yapılan konut ve işyerlerine ilişkin inşaat taahhüt işinde KDV oranı

 

İlgi

:

18/01/2018 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihalesi gerçekleştirilen, daire ve dükkânlardan oluşan toplu konut projesi ile sadece dairelerden oluşan toplu konut projesi kapsamında yapılan inşaat taahhüt işlerine ait hak edişlere ilişkin düzenlenen faturalarda hesaplanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 13 üncü sırasında, belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m²’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Buna göre, sözü edilen toplu konut projeleri kapsamında yapılan inşaat taahhüt işlerine ait hak edişlere ilişkin düzenlenen faturalarda, net alanı 150 m²’ye kadar olan konutlara isabet eden bedel üzerinden % 1 oranında; dükkânlar ile varsa net alanı 150 m² ve üzerindeki konutlara isabet eden bedel üzerinden ise % 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.