Yükseköğretim Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri