Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun.