Yardım Toplama Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri