Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri