Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri