Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanunun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri