Umumi Hıffsıhha Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri