Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet Ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılan Hükümleri