Türk Tabipleri Birliği Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri