Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri