Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri