Türk Kanunu Medenisinin Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri