Türk Eczacıları Birliği Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri