Tebligat Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri