Su Ürünleri Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri