Sıkıyönetim Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri