Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri