Polis Vazife Ve Salahiyet Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri