Özel Öğretim Kurumları Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri