Olağanüstü Hal Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri