Noterlik Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri