Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri