Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri