Katma Değer Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri