Karayolları Trafik Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri