Kanun Dışı Yakalanan Veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri