Kadastro Ve Tapu Tahriri Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri