İcra Ve İflas Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri