Harcırah Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri