Gümrük Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri