Gider Vergileri Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri