Gemi Sağlık Resmi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri