Gelir Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri