Finansman Kanununun Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri